ÇALIŞMA KOMİSYONLARI KURULMASI
15.06.2016.

12.02.2013 tarihli yürütme kurulu kararı,

a) Çalışma Gruplarına ilave olarak Gönüllülerin çeşitli konuları görüşebilmesi ve etkinlikler yapılabilmesi için, Kent Konseyi Başkanının onayıyla Çalışma Komisyonlarının kurulmasına,

b) Belirlenen Çalışma Komisyonlarının kendi arasında yapacağı görev bölümü sonucunda Komisyon Başkanı, Yardımcısı ve Raportörden olmak üzere en az 3 kişiden oluşmasına, komisyon çalışmalarının Genel Sekreterlikçe kontrol ve takip edilmesine, komisyonların kurulduğu şekliyle sonlandırılmasına karar verildi.